Styrelsens sammansättning 2017

Christer Rickman, CM Elektronik AB, ordförande

B-O Hulting, Accbo, kassör

Eva Grune, Profiduct AB, vide ordförande

Anders Höglin, Patentbädd AB

Frida Alexandersson, Westal, ledamot

Thomas Sannelius, ICA, ledamot

Patrik Sjölin, Kuvertteamet AB, ledamot

Ralf Holmer, Cytech AB, ledamot

Övriga intressenter

Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun sekr/marknadsföring

Jan Andersson, Bareda Redovisning AB, revisor

 

Kontakta föreningen via Kontaktsida.