Föreningen Bankeryds Business Network - BBN

Kort om BBN

Bankeryds Business Network, BBN, är en intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att medverka till den framtida utvecklingen av Bankeryds näringsliv i Jönköpings kommun.

Aktuella frågor ska bedrivas i nära samarbete med näringslivsavdelningen Jönköpings kommun.

Vidare ska föreningen verka för att etablera och utveckla möjligheter till samverkan medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster, information och kompetens.

Intresseorganisationen Bankeryd Business Network är en ideell förening. Föreningen är politiskt oberoende och bildades formellt 2014-11-04. Styrelsens säte är Bankeryd i Jönköpings Kommun.

Utdrag ur stadgar

Medlem

Som medlem antas representanter för intresserade företag, organisationer, intressenter, aktörer som godkänner stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

Bli medlem

Styrelsen och dess verksamhet

Styrelsen ska leda och fördela arbetet i föreningen under verksamhetsåret. De skall också verkställa beslut, som tas på årsmötet.

Föreningens styrelse består lämpligast av ordförande samt 6-10 ledamöter. Styrelsen har rätt i valda frågor att adjungera uppgift. Styrelsearvode utgår ej.

Styrelsens sammansättning.