Kuvertteamet AB


Kontaktuppgifter:

Box 134
564 23 Bankeryd
Verkmästargränd 3
564 31 Bankeryd
036-376250
036-378861
info@kuvertteamet.se
www.kuvertteamet.se

Verksamhet:

Kuvertteamet levererar varor och tjänster till det grafiska mellanledet, med och utan tryck. Vårt fokus är enkelhet och er – våra kunder. Det ska vara smidigt och okomplicerat att jobba med oss. Tillsammans med oss ska ni kunna tillföra mervärde och bättre lönsamhet i era affärer. Vision: Vi ska vara den ledande grossisten inom trycksaker i Skandinavien. Affärsidé: Att med enkelhet förse det grafiska mellanledet i Skandinavien med grafiska produkter och tjänster till rätt pris och rätt kvalité.