Cube Corner AB


Kontaktuppgifter:

Box 185
564 24 Bankeryd
Sjöåkravägen 14
036-160800
info@cubecorner.se
www.cubecorner.se

Verksamhet:

Vi verkar idag inom fyra affärsområden; Affärspartners och återförsäljning, Avancerade webbtillämpningar, Integration och systemutvecklingslösningar, Verksamhetstjänster och utbildningar. Inom verksamhet är det logistik som är vårt huvudområde och då framför allt inom lager, produktion och transporter. Cube Corner utvecklar kundunika lösningar för att skapa effekt i verksamheten. Våra lösningar bygger på egenutvecklade och anpassningsbara integrationsgränssnitt för att länka ihop system, samt generella integrationsplattformar som BizTalk och SSIS. Till detta använder vi Microsofts utvecklingsverktyg för att leverera lösningar som fungerar både på kort och lång sikt. Framgångsrik integration kräver oftast kunskap från två källor. Vi har haft förmånen att få jobba med många system som är naturliga att integrera vilket betyder att du som kund inte behöver anlita flera parter för att länka ihop systemen.