Dravitec AB


Kontaktuppgifter:

Mekanikervägen 6
564 35 Bankeryd
036-368460
info@dravitec.eu
www.dravitec.eu

Verksamhet:

Högkvalitativa arbeten kräver vassa verktyg. Stora krav på kvalitet fordrar precisa verktyg. Vi sörjer för korrekt utrustning för mätning, inspektion, PCD verktyg och slipnings ”Know-How” och mjukvaru-lösningar För Er framgång i µ-området. Med vårt breda omfång av innovativa verktygsteknologi koncept för komplexa uppgifter, möter vi Era behov. Mätmaskiner för tillverkning och kvalitets kontroll, optiska mätenheter för optimering av tillverkningsprocesser, PCD-verktygs slipmaskiner, balanseringsmaskiner, automatiseringsteknik och mjukvaru-lösningar, ett brett spektra av EDM-tillbehör, förnödenheter och förbrukningsmaterial. Expert rådgivning och omfattande service över hela Europa.