RG Mekaniska AB


Kontaktuppgifter:

Mekanikervägen 9
56435 BANKERYD
036-370070
info@rg-mek.se
www.rg-mek.se/

Verksamhet:

RG Mekaniska AB är en kvalificerad, komplett och flexibel legoleverantör inom plåt- och rörbearbetning. Vi verkar på den lokala och regionala marknaden med produkter inom tunnplåt och svetsade stålkonstruktioner. Kunderna finns i flera olika marknadssegment. Våra styrkor är att gemensamt utveckla, produktionsanpassa och tillverka från ide´ till prototyp och serietillverkning på ett styrt och kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder också slutmontage av egentillverkade produkter med inköpta eller kundägda komponenter.